Specialist in terreinonderhoudEen zorgtaak minder!

GroenWiel
powered by LRC

Wensinkstraat 2c
7622KS Borne
T: 074 - 267 19 93
E: info@groenwiel.nl

Home

Het onderhouden van terreinen is voor grondeigenaren vaak een zorg. Niet alleen de oppervlakte en bereikbaarheid, maar ook de structuur, de locatie en het gebruik van de grond, vereisen kennis, ervaring en niet in de laatste plaats een specialistisch machinepark. GroenWiel heeft als specialist in terreinonderhoud dit allemaal in huis. Voor overheden, semi-overheden en waterschappen en projectontwikkelaars, verzorgt GroenWiel het intensieve onderhoud van terreinen. Op een efficiënte wijze, volgens heldere afspraken en op een duurzame verantwoorde manier.


Door een efficiënte logistiek en optimale bedrijfsvoering realiseert GroenWiel een aantrekkelijke kostenbesparing ten opzichte van de gangbare onderhoudsaanpak.


GroenWiel biedt de mogelijkheid om braakliggende terreinen tegen een vooraf bepaald tarief in beheer te geven. Ieder moment kan de opdrachtgever het contract beëindigen met een opzegtermijn van zes maanden.


Ook toezicht op beheer door derden cq nog aanwezige grondgebruikers, kan worden uitgevoerd. Met als resultaat verbetering van de kwaliteit en representativiteit van de terreinen.


De opdrachtgever wordt nauw betrokken bij het opstellen van het onderhoudsplan en de wijze van uitvoering.


GroenWiel beschikt over een modern machinepark, dat voldoet aan alle millieueisen.

GroenWiel Borne Terrein Onderhoud Oost Nederland Twente Almelo Enschede Hengelo Twickel Overijssel Gelderland
Realisatie: FransenMedia | © 2018